همراه جامع و کاربردی دانشجویان

با پلکان معنای تازه ای از دوران دانشجویی را تجربه کنید!

برای اطلاع از خبرها و آموزش‌ها، شبکه‌های اجتماعی ما را دنبال کنید:

شرکت تدبیر الگوریتم آریان _ معاونت دانشجویی دانشگاه قم